Přání č.3 – POZNEJTE WILLÍKY

29.května  2015

Willík, spolek pro Williamsův syndrom  - osvětová výstava fotografií lidí  s Williamsovým syndromem.

Přání nám zaslala paní třídní učitelka jejíž třídu navštěvuje chlapec s Williamsovým syndromem.

Paní učitelka má ve své třídě integrovaného žáka - Bárta, kterému byl diagnostikován williamsům syndrom  - vzácné a málo známé onemocnění.

Lidé s Williamsovým syndromem potřebují podporu při vzdělávání i při integraci, zvýšenou péči rodičů i okolí a intenzivnější zdravotní péči. Ve většině případů je nutná celoživotní podpora. Zároveň však lidé s Williamsovým syndromem mohou (a také chtějí) dělat mnoho věcí stejně tak jako jejich zdraví vrstevníci.

Ročně se v ČR narodí 5 - 6 takových dětí, příčina poruchy je genetická a běžně se netestuje ani v těhotenství, ani po narození dítěte. 

A  proto se nadační fond MA-MA Foundation v rámci svého projektu PLŇME PŘÁNÍ rozhodl uspořádat osvětovou putovní výstavu „Poznejte Willíky“, aby se o tomto onemocnění dozvěděla co nejširší veřejnost.

Williamsův syndrom je vzácné onemocnění – vyskytuje se u 1 z 20 0000 narozených dětí. Genetická porucha  na 7 chromozomu chybí cca 25 genů. 

Hlavní projevy:

  • Vrozené vady srdce
  • Typický vzhled: malý vzrůst, výrazné rty, drobný zdvižený nos, hvězdičky v očích („elfové“)
  • Mentální postižení a odchylky psychomotorického vývoje
  • Řadu dalších zdravotních problémů a specifik

Za pomoc při splnění přání pro „willíky“ děkujeme:

KDM Management SE 
Willík,  spolek pro Williamsův syndrom
Za poskytnutí prostor:
OC Forum Liberec
Liberecký kraj
Město Frýdlant 
Městské divadlo Jablonec nad Nisou 
Poslanecká sněmovna ČR
Město Liberec

POSLÁNÍM JE SPLNIT PŘÁNÍ LIDEM, KTEŘÍ SE OCITLI V URČITÉ ŽIVOTNÍ SITUACI.

POJĎTE S NÁMI ZMĚNIT NĚKOMU ŽIVOT.
MĚŇME ŽIVOTY - PLŇME PŘÁNÍ.


MAMA foundation