PŘÁNÍ Č.2 - Železničář

25. dubna 2015

Jedenáctiletý  Denis,  trpí  poruchou autistického spektra  a chtěl by se stát železničářem. Přání nám zaslala paní ředitelka Základní školy, kterou Denis navštěvuje.

Denis jako autista má problém s očním kontaktem, s komunikací s okolím, ale je plně integrován ve 4.třídě základní školy. S maminkou žijí od jeho narození sami a ta se mu snaží jak jen to je možné plnit jeho největší zájem a tou jsou vlaky, vláčky a vše co s nimi souvisí. Denis je velkým fandou železnice a má až ohromující znalost co se vlaků týká a jeho snem je pracovat na železnici.

Proto se nadační fond MA-MA Foundation v rámci svého projektu PLŇME PŘÁNÍ  rozhodl splnit Denisovi přání a umožnil mu na nádraží v Mnichově Hradišti na jeden den se stát  železničářem.

Za pomoc při splnění přání pro Denise děkujeme:

KDM Management SE
Generální ředitelství železnic, České dráhy a.s.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Restaurace McDonald's Mladá Boleslav

***Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je kvůli tomu handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovázejí specifické vzorce chování.
POSLÁNÍM JE SPLNIT PŘÁNÍ LIDEM, KTEŘÍ SE OCITLI V URČITÉ ŽIVOTNÍ SITUACI.

POJĎTE S NÁMI ZMĚNIT NĚKOMU ŽIVOT.
MĚŇME ŽIVOTY - PLŇME PŘÁNÍ.


MAMA foundation