O nás

 Nadační fond MA-MA Foundation byl založen v roce 2014 s cílem podat pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. Pomáhat ostatním by mělo být přirozeností každého člověka na což se v dnešní době  zapomíná. V mnoha ohledech stále ještě převažuje trend, že každý by se měl postarat sám o sebe a nezatěžovat ostatní. Chceme být mezi těmi, kdo se snaží změnit myšlení řady lidí a přesvědčit je, že

 "POMÁHAT MÁ VŽDY SMYSL" což je i hlavním motem našeho nadačního fondu.

Pomáhat bližnímu tam, kde je to potřeba, podporovat vzdělávání, tradice a vážit si odkazu předešlých generací s cílem přenechat dědictví dalším nástupcům.  Věříme, že díky naší společné snaze a vizím, současným i budoucím partnerům naplníme poslání nadačního fondu pomáhat na maximum.

Naši partneři:
 • Pomáháme rodinám s dětmi v tísni,
  nezaopatřeným dětem, nemocným v nouzi,
  veteránům a pozůstalým z válečných konfliktů.
 • Podporujeme kulturní dědictví a zachování
  tradičních řemesel.
 • Pomáhat má vždy smysl.
  č.ú. 215910271/0600
  děkujeme