Podpora volnočasových aktivit v zařízeni Robinson

Podpora volnočasových aktivit v zařízeni Robinson

Robinson je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zřízené podle zákona číslo 359/1999sb. Poskytuje ochranu a pomoc dětem, které se ocitly v tísni. Jedná se o děti bez jakékoliv péče, děti jejichž život, zdravotní stav, či základní práva jsou vážně ohrožena. Náš nadační fond se ve spolupráci s paní Jovanou Šilarovou, patronkou ZDVOP Robinson Klenčí, rozhodl podpořit toto zařízení a to nejen v rámci našeho projektu  Plňme přání, ale i zřízením veřejné sbírky na podporu aktivit tohoto zařízení. Číslo transparentního účtu u Fio Banky na podporu Robinsonu je 2800851363 / 2010 . Děkujeme všem našim partnerům a přispěvatelům za podporu.

Naši partneři:
 • Pomáháme rodinám s dětmi v tísni,
  nezaopatřeným dětem, nemocným v nouzi,
  veteránům a pozůstalým z válečných konfliktů.
 • Podporujeme kulturní dědictví a zachování
  tradičních řemesel.
 • Pomáhat má vždy smysl.
  č.ú. 215910271/0600
  děkujeme